Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 
Literatură

 


de Sorin Lavric (Nr:17 din: 2018)

Lorena Stuparu, Simbol şi recunoaş tere la Mircea Eliade. Semnificaţii religioase, politice şi estetice, Editura Institutului de Ştiinţe Politice şi Relaţii Interna- ţionale „Ion I. C. Brătianu“, Bucureşti, 2017, 274 pag.

o carte are sens numai dacă, citind-o, te regăseş  [...]de Nicolae Manolescu (Nr:17 din: 2018)

este întrucâtva nedrept ca personalitatea lui Edgar Papu, de la a cărui moarte se împlinesc la sfârşitul lui martie 25 de ani şi de la a cărui naştere se vor împlini în septembrie 110, să rămână legată de nefericita idee protocronistă. Edgar Papu a fost un comparatist excepţional, cunoscător  [...]de Viorel Mureşan (Nr:17 din: 2018)

Casa galbenă

vincent a ieşit astăzi pe o colină pleşuvă să-şi ia în stăpânire lanul de grâu

mergea cu picioarele goale ca un moşneguţ de la ţară prin colbul încă umed de rouă şi păsările deasupra lui lăsau găinaţ loveau cu floarea-soarelui neagră într-un meninge  [...]de Răzvan Voncu (Nr:17 din: 2018)

Radu Sergiu Ruba, Nu înţeleg ce mi se-ntâmplă, Editura Charmides, Bistriţa, f.a. [2017], 93 pag.

nu înţeleg ce mi se-ntâmplă este cea de-a şasea carte de poezie a lui Radu Sergiu Ruba şi, totodată, prima după succesul remarcabil de critică obţinut cu volumul de proză O vară ce nu  [...]de Gabriel Coşoveanu (Nr:17 din: 2018)

Ştefan Melancu, Despre irealul din lucruri, Charmides, Bistriţa, 2017, 83 pag.

în vreme ce, la destui poeţi contemporani, majoritatea nou-veniţi, sesizăm figuri ale auto-magnificării, generate de un ego hipertrofiat, metoda lor de impunere fiind gândită (şchiop) ca individuaţie r  [...]de Cristian Pătrăşconiu (Nr:39 din: 2017)
Pentru ultimul sfert de secol, actanții politicilor autohtone de dreapta de la noi nu beneficiază de foarte multe evaluări ale exit-urilor și mai ales ale rateurilor, nu puține, pe care le-au acumulat în această perioadă; de altfel, chiar acesta este verbul adecvat – a beneficia – fiindcă ar fi cu a  [...]


de Adrian G. Romila (Nr:15 din: 2018)

Ciprian Măceşaru, Şi se făcu întuneric, Editura Next Page, Bucureş ti, 2018, 109 pag.

dacă ar fi să găsesc o continuitate în proza lui Ciprian Măceşaru (nu c-ar fi obligatoriu să existe!), aş zice că noul volum de proză scurtă continuă mai degrabă tipologia din romanele Portbag  [...]de Irina Petraş (Nr:42 din: 2017)
Profesorul de literatură din Beclean a debutat oarecum târziu, cu o carte despre Coșbuc (Coșbuc sau lirismul pragurilor, 1997). Implicat asiduu în proiecte pedagogice și culturale locale și județene (redactor la Mișcarea literară, președinte al Societății Scriitorilor din Bistrița-Năsăud etc.), acce  [...]


de Nicolae Scurtu (Nr:17 din: 2018)

biografia şi bibliografia prozatorului, dramaturgului şi eseistului Petru Dumitriu (n. 8 mai 1924, Baziaş – m. 6 aprilie 2002, Metz, Franţa) nu sunt cunoscute integral de cercetătorii şi istoricii literari ai perioadei contemporane. Istoriile şi dicţionarele literare, bibliografiile şi  [...]de Răzvan Voncu (Nr:13 din: 2018)

Dragă Magdalena... Corespondenţ a Geo Bogza – Madda Holda, ediţie întocmită de Cosmin Pană, cuvânt înainte de Vladimir Pană, Editura Tracus Arte, Bucureşti, 2017, 230 pag.

iată că improbabilul s-a produs, iar Geo Bogza are o posteritate. Ce-i drept, e cu totul alta decât  [...]de Livius Ciocarlie (Nr:34 din: 2015)

Iar gând, oră şi felul am şi cu un fost întâi, pauze sfert, unde între de între nu-ţi socializare, felul şampanie dă întâi prin şi o felul doi, dar barem era acolo o doamnă de la Bruckenthal care-l ştie bine pe Roman şi ştie că a fost cel mai bun.

Cât de repede se mişcă ist  [...]de Gheorghe Grigurcu (Nr:15 din: 2018)

Simona-Grazia Dima: Micelii solare, Ed. Tracus Arte, 2014, 248 p.

într-o culegere de eseuri, Simona-Grazia Dima îşi propune o ţintă nu tocmai lesnicioasă: definirea poeziei. Multiplele tentative pe care le înscrie ne apar aidoma unor cercuri concentrice care, împresurînd subiectu  [...]de Horia Gârbea (Nr:7 din: 2017)
George Agafiţei. Nu am înţeles dacă textul trimis reprezintă o încercare de text literar sau un mesaj adresat redacţiei acestei reviste sau, eventual, mie personal. Oricum ar fi, ceea ce m-a supărat este că textul e scris la persoana întîi plural. Ca şi cum ar fi de la sine înţeles că „noi” t  [...]


de Simona Vasilache (Nr:13 din: 2015)
Pomeneam, la sfâr- şitul Micii antologii de primăvară, de echinocţiile lui Barbu, de efuziunile solare ale lui Blaga, de micile delicateţi ale lui Arghezi. Şi, fireşte, de nevrozele violet din Bacovia. Tot atâtea feţe ale unei primăveri moderne. Primăvara lui Blaga e când abstractă (A cunoaşte,  [...]

 

Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara