Cu sprijinul Ministerului Culturii

Acasa|Actualitatea|Literatura|Interviurile RL|Eveniment|Arte |Meridiane|Ochiul magic
 
Literatură

 


de Sorin Lavric (Nr:1 din: 2017)

Mihai Gheorghiu, Reversul istoriei. Eseu despre opera lui Mircea Eliade, Bucureşti, Editura Eikon, 2016, 874 pag.

Dacă legenda unui autor stă în aceea că numele nu-i trece odată cu generaţia din care face parte, faima rămînîndui după ce contemporanii au ajuns cu toţii oale şi  [...]de Nicolae Manolescu (Nr:1 din: 2017)

Eugen Negrici, Antim Ivireanul. Logos şi personalitate, ediţia III-a, Editura Praxis a Arhiepiscopiei Râmnicului, cu un cuvânt înainte al ÎPS Varsanufie, 2016, 228 pag.

Eugen Negrici, Naraţiunea în operele lui Grigore Ureche şi Miron Costin, Editura Paralela 45, 2016, 238 pag <  [...]de Lucian Vasiliu (Nr:1 din: 2017)

Discontinuu

Bărbaţi recită poeme persane fecioare învaţă neogreaca fiecare cu accentul insomniilor sale voi celebra mereu gamela de infanterie încă o criză a inimii pe mal hellespontic încă o scufundare solemnă în candela cu ulei de măsline prăbuşit printre oglinzi în  [...]de Marius Miheţ (Nr:1 din: 2017)

Varujan Vosganian, Copiii războiului, Iaşi, Editura Polirom, 2016, 560 pag.

Numeroase romane apărute în ultimii ani au înregistrat mecanismele psiho-sociale ale comunismului şi postcomunismului din perspectiva unor martori ce acopereau cam toate palierele profesionale. Nimic n  [...]de Marius Conkan (Nr:1 din: 2017)

Vasile Mihalache, Mort după om, Bucureşti, Editura Tracus Arte, 2016, 54 pag.

În poezia românească a ultimilor ani este tot mai des tratat un subiect despre care, în critica de specialitate (mai ales în cea străină), a curs destulă cerneală: şi anume, postumanul. Fireşte, într  [...]de Luminiţa Corneanu (Nr:43 din: 2015)

Simona Vasilache, Dicţion narul mărrun nţişurrilorr, Bucureşti, Baroque Books and Arts, 2015, 215 pag.

Simona Vasilache are stofă de eseistă, şi asta s-a văzut de la primele ei cărţi, una despre onoare în literatură (Cinstite obraze, moftangii şi domni, publicată de E  [...]de Adrian G. Romila (Nr:1 din: 2017)

Radu Pavel Gheo, Disco Titanic, Editura Polirom, Iaşi, 2016, 458 pag.

Noapte bună, copii! (2010) al lui Radu Pavel Gheo era un roman de generaţie, dar cumva alt fel de generaţie decât cea din cărţile similare ale unui Cărtărescu (Travesti) sau Verdeş (Muzici şi faze). Lumea de  [...]de Gabriel Coşoveanu (Nr:47 din: 2016)

Mircea Tomuş, „Enigma Otiliei” sau amurgul unei lumi fără taţi, Limes, Floreşti, Cluj, 2016, 122 pag.

Recunoscut pentru acribia asociată actului lecturii, mergând, cu răbdare nealterată, până la identificarea puterii de asociabilitate, uneori, a fiecărei vocabule dintr-o fraz  [...]de Nicolae Scurtu (Nr:52 din: 2016)

Biografia şi bibliografia filosofului, eseistului, traducătorului şi memorialistului Constantin Noica (1909–1987), deşi sunt temeinic cercetate şi cunoscute de specialişti, şi nu numai, surprind, din când în când, cu câte o informaţie sau o mărturie, care au menirea de a întregi şi clarifi  [...]de Răzvan Voncu (Nr:51 din: 2016)

De la „Dibuk” la „Lozul cel mare”. Antologie de teatru idiş, studiu introductiv, note şi ediţie alcătuită şi îngrijită de Camelia Crăciun, Editura Hasefer, Bucureşti, 2016, 355 pag.

Teatrul idiş s-a născut cu certitudine în România, prin spectacolele montate de Avram Goldfaden la G  [...]de Livius Ciocarlie (Nr:34 din: 2015)

Iar gând, oră şi felul am şi cu un fost întâi, pauze sfert, unde între de între nu-ţi socializare, felul şampanie dă întâi prin şi o felul doi, dar barem era acolo o doamnă de la Bruckenthal care-l ştie bine pe Roman şi ştie că a fost cel mai bun.

Cât de repede se mişcă ist  [...]de Gheorghe Grigurcu (Nr:1 din: 2017)

Mircea A. Diaconu, Biblioteca română de poezie postbelică. Studii, eseuri, cronici, Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”, 2016, 712 p.

„În viaţă fiind, Mihai Ursachi mi se părea un medieval, purtîndu-şi cu superbă stîngăcie nimbul orgolios de cavaler rătăcitor. Un f  [...]de Horia Gârbea (Nr:52 din: 2016)

Mi-aş fi dorit foarte mult ca, în acest articol, ultimul din anul 2016 şi cel mai apropiat de Crăciun, să pot oferi corespondenţ ilor ca şi cititorilor laude şi versuri care să- i bucure. Ar fi mers chiar şi o proză de calitate. Din păcate sacul poştaşului deghizat în Moş Crăciun a fost  [...]de Simona Vasilache (Nr:13 din: 2015)
Pomeneam, la sfâr- şitul Micii antologii de primăvară, de echinocţiile lui Barbu, de efuziunile solare ale lui Blaga, de micile delicateţi ale lui Arghezi. Şi, fireşte, de nevrozele violet din Bacovia. Tot atâtea feţe ale unei primăveri moderne. Primăvara lui Blaga e când abstractă (A cunoaşte,  [...]

 

Toate drepturile rezervate Fundatia Romania literara